Kontakt

Dane kontaktowe

Sklep internetowy prowadzony jest przez:

OGONEK Milena Wojtyś-Gajda, Bartosz Gajda s.c.
ul. Krępowieckiego 10 lok. U14,
01-456 Warszawa
NIP: 5222875411, REGON: 141291985

Adres pocztowy do korespondencji oraz składania reklamacji

OGONEK - Specjalistyczna Lecznica Weterynaryjna dla Małych Ssaków
ul. Krępowieckiego 10 lok. U-14
01-456 Warszawa

Punkt odbioru zamówionych produktów

OGONEK - Specjalistyczna Lecznica Weterynaryjna dla Małych Ssaków
ul. Krępowieckiego 10 lok. U-14
01-456 Warszawa

Kontakt z operatorami sklepu

tel.: 22 664 66 88
kom.: 66 664 66 88

Zapraszamy do kontaktu codziennie w godzinach pracy recepcji lecznicy.
Aktualne godziny pracy recepcji dostępne są na stronie: Grafik dyżurów.

Formalne dane identyfikujące sprzedawcę

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.ogonek.waw.pl prowadzony jest przez wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą MILENA WOJTYŚ-GAJDA, BARTOSZ GAJDA „OGONEK” SPÓŁKA CYWILNA (adres prowadzenia działalności: ul. Krępowieckiego 10 lok. U14, 01-456 Warszawa i adres do korespondencji: ul. Krępowieckiego 10 lok. U14, 01-456 Warszawa), NIP spółki cywilnej 5222875411, REGON spółki cywilnej 141291985, adres poczty elektronicznej: sklep@ogonek.waw.pl, numer telefonu 22 664 66 88, tj. MILENĘ WOJTYŚ-GAJDĘ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MILENA WOJTYŚ GAJDA „OGONEK” SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Krępowieckiego 10 lok. U14, 01 456 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5222602914, REGON 017309750 oraz BARTOSZA GAJDĘ prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BARTOSZ GAJDA „OGONEK” SPÓŁKA CYWILNA (ul. Krępowieckiego 10 lok U14, 01-456 Warszawa) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5221556537, REGON 015639420.